„Jeśli dzisiejsza psychologia ma być naprawdę użyteczna i praktyczna, to musi opisywać człowieka jako byt całkowity. Badając ludzką psychikę trzeba uwzględnić cały system energetyczny człowieka i przemożny wpływ tego systemu na psychikę, zachowanie i związki międzyludzkie. Bez tego nie uzyskamy pełnego obrazu człowieka”.

Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. Choć coraz więcej w dzisiejszych czasach mówi się o istocie i znaczeniu emocji, myśli, samoświadomości to mimo to wciąż panuje nie małe zamieszanie. Pomimo całej, szeroko dostępnej wiedzy, wciąż bardzo ciężko osiągnąć ludziom stan wewnętrznej równowagi, harmonii, satysfakcjonujących związków z innymi. Zdaje się wręcz, że coraz częściej mamy do czynienia w wyczerpaniem psychicznym, emocjonalnym czy fizycznym.

Zjawisko to będzie się pogłębiało, dopóki nie zmienimy postrzegania istoty ludzkiej jako bytu całkowicie energetycznego i nie zaczniemy tam doszukiwać się początku swoich problemów.

I tu z pomocą przychodzi nam czakroterapia. Jednak zanim dowiemy się czym tak naprawdę jest i w jaki sposób może nam służyć, musimy przyglądnąć się głębiej istocie ludzkiej jako bytowi widzianemu oczami energii.

Jeśli jednostkę ludzką rozpatrywać mamy jako byt energetyczny, to należałoby wyjść od tego, że tak naprawdę wszystko jest energią. Tak, tak już to gdzieś słyszeliśmy. Ale co to właściwie oznacza i jaki ma wpływ na nasze codzienne życie? Jeśli naprawdę chcemy zrobić krok do przodu w naszym życiu, rozwoju a być może powrocie do zdrowia to właśnie nadarza się okazja, aby otworzyć wrota naszego ograniczonego dotąd spostrzegania rzeczywistości i wpuścić tam coś nowego. Tylko przekraczając granice naszego umysłu mamy szanse na prawdziwy rozwój. Jak powiedział Einstein: „Nie dokonuje odkrycia, kto nie bada niemożliwości”.

Wracając do energii. Cały otaczający nas świat zbudowany jest z atomów. Atom to inaczej wibrująca energia, drgająca z określoną częstotliwością. To w ten sposób cały wszechświat komunikuje się ze sobą. Za pomocą uniwersalnej energii wszyscy jesteśmy połączeni, nie tylko ze sobą, ale też z całym Wszechświatem. Jak zatem wygląda cały system energetyczny człowieka? Można by rzec, że człowiek w całej swej istocie stanowi niebywale skomplikowaną maszynę. Oprócz wszystkich komórek, tkanek, narządów posiada również układ energetyczny. Układ ten jak każdy inny posiada drogę, po której porusza się jego energia. Te subtelne drogi, zwane są inaczej kanałami energetycznymi. Drogi te krzyżują się ze sobą wzajemnie tworząc tzw. węzły. Takimi węzłami dla układu energetycznego są czakry.

Czakry – co to jest?

Czakry te to nic innego jak skupiska energii w ciele człowieka, które usytuowane są wzdłuż kręgosłupa od jego podstawy do korony głowy. Wszystkich w ciele człowieka jest kilkadziesiąt, ale tylko siedem z nich wyróżniamy jako główne. Odpowiadają one określonym narządom i funkcjom życiowym w ludzkim organizmie. Każdej z nich przyporządkowane są cechy naszej osobowości, odpowiednie obszary w ciele fizycznym. Każdy jeden, z tych ośrodków energetycznych posiada charakterystyczny dla siebie kolor. Niższe centra energetyczne są związane z fizycznym ciałem człowieka i jego zapotrzebowaniem w codziennym życiu. Wyższe centra zaliczają się do duchowych. Ich pierwotnym zadaniem jest balansowanie energii i utrzymywanie jej na odpowiednim poziomie, tak by zachowana była równowaga w ciele. Od tej właściwej równowagi zależy nasze zdrowie mentalne, emocjonalne, fizyczne, ale też i rozwój naszej duszy.

Czakry mogą być otwarte bądź zamknięte lub też przyblokowane tylko częściowo. Jeśli ośrodki te są zablokowane zaczną pojawiać się dolegliwości na poziomie fizycznym naszego ciała. Zablokowane czakry mogą być przyczyną wielu chorób i dolegliwości, dlatego bardzo ważne jest, aby takiej sytuacji zapobiec. Niedobór energii jako pierwszy zacznie odczuwać nasz układ immunologiczny, co objawi się alergiami, chorobami autoimmunologicznymi, lękami, brakiem snu, zmęczeniem i ogólnym osłabieniem układu nerwowego. W ciele narasta wówczas stres, ból, mamy pierwsze sygnały, że organizm coś przeżywa.

Czakroterapia jest więc metodą ukierunkowaną na oczyszczanie i harmonizowanie centrów energetycznych (czakr) celem umożliwienia prawidłowej gospodarki energetycznej organizmu.  Energia, którą uwolnimy sprawi, że szybko zaczniemy wracać do zdrowia.

Czakroterapia ma za zadanie znalezienie blokad, oczyszczenie i naenergetyzowanie oraz zrównoważenie czakr. Sposobności równoważenia centrów energetycznych mamy wiele. Znane są m.in. takie jak: bioenergoterapia, wizualizacja, medytacja, litoterapia, koloroterapia, muzykoterapia czy określone ćwiczenia jogi. Niektóre z nich możemy spróbować wykonać sami, jak np. wizualizacja. Inne wymagają głębszej wiedzy i specjalisty, który w sposób fachowy przeprowadzi nas przez ten proces. Dlatego pamiętajmy, aby skrupulatnie sprawdzić osobę, do której chcemy udać się po pomoc. Na koniec zamieszczam krótki przegląd czakr i ich właściwości.

Zobacz też – hipnoza regresyjna metodą CMF

Czakra podstawy

Energia czakry podstawy odpowiedzialna jest za poczucie bezpieczeństwa odczuwane w świecie fizycznym, karierę, pieniądze oraz witalność.

Czakra podstawy

Czakra sakralna

Energia czakry sakralnej, odpowiada za seksualność, kreatywność oraz radość życia.

Czakra sakralna

                        

Czakra splotu słonecznego

Odpowiada za to jak dana osoba realizuje się w świecie materialnym, za jej wewnętrzną motywację, harmonijne uczucia oraz łatwość realizacji marzeń.

Czakra splotu słonecznego

Czakra serca

Odpowiedzialna jest za odczuwanie bezwarunkowej miłości, umiejętności wybaczenia.

Czakra serca

Czakra gardła

Odpowiedzialna jest za łatwość wypowiadania własnego zdania, wyrażania własnych myśli i uczuć.

Czakra gardła

Czakra trzeciego oka

Odpowiada za swobodne kreowanie rzeczywistości, rozbudzoną intuicję oraz zdolności parapsychiczne.

Czakra trzeciego oka

Czakra korony

Odpowiada za odczuwanie rzeczywistości w sposób głęboki, duchowy. Za pomocą tej czakry człowiek może osiągnąć połączenie i jedność z Bogiem.

Czakra korony

Jak więc widzimy układ energetyczny człowieka to niezwykle obszerny temat, który dostarczyć nam może wiele wiedzy i odpowiedzi na temat pełnego funkcjonowania istoty ludzkiej. Być może jest luką, której nam brakuje do stworzenia pełnego obrazu. Jednak, aby tak się stało musimy stać się bardziej otwarci i chłonni na otaczającą nas rzeczywistość. Wydaje się, że nadszedł czas, kiedy nieuniknione stanie się zreformowanie pojęcia wszechświata, człowieka oraz jego istoty.

Inne artykuły o czarkach