Dzik (Świnia) - Horoskop Chiński

Niezwykle łatwo przystosowuje się do nowej sytuacji, nawet niekorzystnej. Leniwy, nie lubi ciężkiej pracy. Z łatwością jednak znajduje pieniądze. Szczery, otwarty, nie posiada wrogów. Lubi żarty. Łatwo wybacza. Lubiany w towarzystwie. Smakosz, gadatliwy i pogodny. Bystry i cierpliwy . Posiada zdolność opanowania zmysłów. Bardzo lubiany w towarzystwie. Sympatyczny, pogodny, życzliwy, łatwo nawiązuje kontakt. Rodzaj męski Dzika odznacza się dworskością wobec dam. Jest uczciwy, uczynny i odpowiedzialny. Wyróżnia się silną wolą i konsekwencją w działaniu.

Kobieta

Skomplikowana w sprawach miłości. Drwi z zakochanych. Nie rozumie poświęceń wynikających z uczucia. Nie ma zbyt wielu przyjaciół. Są jednak tacy, którzy gotowi są jej bronić do upadłego.

Mężczyzna

Lubi grać wielkiego pana, wydawać pieniądze i wypoczywać.

Inaczej, niż w europejskim kręgu kulturowym, Dzik w Chinach i Wietnamie jest symbolem przesympatycznego, łagodnego, pożytecznego stworzenia, które swoją obecnością wrasta niejako w każdą rodzinę. Łatwy do utrzymania, pogodny i łagodny, niewybredny i wdzięczny, często staje się ofiarą ludzkiej brutalności. Legenda mówi, że dlatego zjawił się ostatnia u stóp boskiego Buddy, gdy ten rozdzielał lata księżycowe między zwierzęta, gdyż – przyszedłszy pierwszy – w swej skromności czekał w krzewach i wyszedł dopiero wtedy z ukrycia, kiedy nie przyszedł już nikt więcej, A przyszedł dlatego, aby nie było Mu przykro…Dlatego Boski dał mu darów najwięcej. Jest Dzik naiwnym, niewinnym, łatwo ufającym i bezbronnym stworzeniem, które łatwo daje się oszukać i wyprowadzić w pole. Chociaż zawsze, w dzień i w nocy jest szermierzem poprawności, czystości i szlachetności ze spokojną rezygnacją przyjmuje własne błędy i uchybienia, a do niedoskonałości innych odnosi się z wyrozumiałą tolerancyjnością.

Łatwo go skrzywdzić, ale nie będzie długo chował urazy, a kiedy tylko pojawi się taka możliwość okaże każdą pomoc. Lubi sport, ma nawet tu osiągnięcia, ale nigdy ale ulega duchowi rywalizacji: odda swój sukces jeżeli widzi, że rywalowi jego  zwycięstwo sprawiłoby wielką przykrość. Dzik zawsze pyta się siebie samego „czy jestem lojalny” ,”czy to co chcę zrobić jest szlachetne”.

Kto urodził się w roku Dzika, ten jest uczciwy i towarzyski. Lubi zabawę i muzykę, nie martwi się niczym na zapas. Marzy o dalekich podróżach i fascynujących przygodach. Choć sprawia czasem wrażenie osoby prostej i naiwnej, to dobrze zna się na ludziach i jest bardzo spostrzegawczy.

Dzik nie jest przesadnie ambitny czy pracowity. Lubi zajęcia związane z podróżami i sztuką, a kariera i stanowisko nie jest jego jedynym życiowym celem. Nie pragnie rządzić i rozkazywać. Swoje obowiązki wykonuje z powagą, ale bez stresów. Nie komplikuje prostych spraw i nie zastanawia się w nieskończoność nad cudzymi postępkami. Ma nieco naiwną naturę, ale z tego powodu potrafi wznieść się ponad ludzkie problemy, nie czuje też w sercu zawiści i zazdrości. Z tego powodu jest lubianym współpracownikiem i dobrym przyjacielem. Rozumie dobrze nastroje innych ludzi i ma wspaniale rozwiniętą intuicję. Sprzyja mu szczęście w zawodach związanych z medycyną, nauką i informatyką.

Dzik jest osobą bardzo towarzyską. Nie zapomina o swoich przyjaciołach nawet wtedy, gdy wszyscy się od nich odwrócili. Uwielbia nowe doświadczenia, podróże i przygody. Nie lubi być poganiany i krytykowany. Choć ma poczucie humoru, to czasem obraża się i cierpi z powodu różnych żartów.

Dzik czasem kłamie. Zawsze jednak w samoobronie, chociaż czasem urojonej. Mimo, że bardzo inteligentny, w swych intelektualnych finezjach nie znajduje miejsca na zajmowanie się oprawami pieniężnymi. W finansach jest bałaganiarzem, wyżej ceni zaufanie niż pokwitowanie, a jako sprzedawca jest bardziej instytucją o planowym i planowanym deficycie niż handlowcem. Nie dziw więc, że Dzik czuje się dobrze tylko w systemach, gdzie do każdej jednostki sprzedanego towaru dopłaca kupującemu. Dzik jest elokwentny, ale nie gadatliwy. Broń jednak Boże tego, kto mu chce przerwać, gdy bacznie mówić Dzik musi powiedzieć wszystko, jeżeli już raz zaczął mówić. Czy ma to sens czy nie, niezależnie od skutków. Dzik z trudem podejmuje decyzję. Zastanawia się, waży argumenty za i przeciw, ale kiedy już wie co ma robić – nic i nikt nie odwiedzie go od tego czego chce. To czasem zaskakuje, że tak łagodne stworzenie staje się twarde, jak granit i nie ustąpi przed nikim i niczym. Nie należy myśleć, że jeśli Dzik się waha to oznacza słabość, myśl raczej o tym jaką decyzję podejmie. Bo wtedy nie będzie już żadnej możliwości kompromisu i uzgodnień…

Nie ma Dzik wielu przyjaciół. Jeżeli jednak kogoś zaakceptował – to na całe życie i na najgorsze. Ten kogo przekreślił może liczyć tylko na jego łagodność i serce, skłonne do pokoju nie do zwady. Przyrodzona dobroć Dzika jest jego słabością. Łatwo wpada w „złe towarzystwo” bo nie chcąc robić komuś przykrości dostosowuje się raczej do cudzych złych nawyków niż je zwalcza.  Z każdego nałogu Dzik wychodzi stosunkowo łatwo. Musi jednak przed tym w ten nałóg wpaść…

Dzik odniesie sukces w każdym zawodzie, byle poświęcił mu trochę zainteresowania jest trochę poetą, a jego wrażliwość szczególnie predysponuje go do sztuk pięknych i literatury. Jeżeli zaś zyska pomoc życzliwych ludzi – dojść może do najwyższych szczytów hierarchii społecznej, byle tylko ktoś przejął choć część odpowiedzialności za jego działanie i uwolnił go od drobiazgów codziennej odpowiedzialności. Tu jednak Dzik musi pamiętać co mówi się  na Dalekim Wschodzie: przynoś Dzikowi codziennie kawałek chleba, a na Nowy Bok będziesz miał wspaniałą pieczeń.

Dzik jest bardziej niż inne znaki wrażliwy i uczuciowy. Woli okazywać miłość czynami, unika więc wielkich słów i teatralnych przysiąg. Ma szczęście w miłości i wielu wielbicieli, bo jest wesoły i nie można się przy nim nudzić. Entuzjazm i pogoda ducha Dzika sprawiają, że w jego domu pełno jest gości. Dzik poświęca wiele troski dzieciom i wszystkim krewnym, a także przejmuje się opiniami partnera i szanuje jego rodzinę. Rodzinna tradycja ma dla niego wielką wartość, chętnie konsultuje swoje decyzje ze starszymi osobami. Dzik lubi sprawiać ludziom prezenty, przejmuje się ważnymi datami i wydarzeniami. Jest szczodry, a czasem nawet niepotrzebnie rozrzutny. Z tego powodu choć łatwo zdobywa majątek, to zwykle nie ma zbyt wiele oszczędności.

Życie miłosne Dzika takie jest jak on: potrafi i umie kochać, ale jego niezdecydowanie, wątpliwości i szczerość często przekreślają sukces w tym zakresie. Czasem wychodzi na głupca, czasem jest kochany, a że w przedłużeniu gatunku widzi sens swego istnienia – miłość nierozłącznie wiąże z małżeństwem.

Zdrowie Dzika jest delikatne. Potrzebuje on troski i odpoczynku. Nie powinien nigdy rezygnować z urlopu, bo przez cały rok odbija się to źle na jego samopoczuciu.

Zaletą urodzonych w roku Dzika jest szczerość i uczciwość, a także umiejętność cieszenia się życiem w każdej sytuacji.

Wadą jest nadmierne skupianie się na swoich uczuciach i zbytnia ugodowość wobec nieprzyjaciół.