Horoskop celtycki to system astrologiczny, który wywodzi się z kultury celtyckiej. Jest to inny rodzaj horoskopu niż tradycyjny horoskop zachodni oparty na znakach zodiaku. Horoskop celtycki bazuje na drzewach i ich symbolice, przydzielając konkretne drzewo każdemu okresowi w roku.

W horoskopie celtyckim rok jest podzielony na 13 miesięcy, związanych z konkretnymi drzewami. Każde drzewo symbolizuje określone cechy osobowości i energię. Drzewa w horoskopie celtyckim reprezentują różne aspekty życia, takie jak osobowość, uczucia, zdrowie czy rozwój duchowy.

W przeciwieństwie do tradycyjnych znaków zodiaku, w horoskopie celtyckim nie ma podziału na gwiazdozbiory. Zamiast tego, każda osoba jest przypisana do konkretnego drzewa na podstawie daty urodzenia.

Horoskop celtycki oferuje swoje własne spojrzenie na interpretację osobowości i przyszłości. Jest ciekawym uzupełnieniem dla tradycyjnego horoskopu i może dostarczyć innej perspektywy na nasze życie i relacje.

Dlaczego horoskop celtycki bazuje na drzewach?

Drzewa odgrywały ważną rolę w kulturze celtyckiej, były symbolem mądrości, siły i duchowości. Celtycka tradycja przywiązywała dużą wagę do natury i jej związku z człowiekiem. Drzewa były uważane za istotne pośredniki między światem ludzkim a boskim.

Wybór drzew jako symboli w horoskopie celtyckim wynikał z przekonania, że każde drzewo ma swoją unikalną energię i charakterystykę. Drzewa są silnie związane z naturą, cyklami życia, wzrostem i transformacją, co było ważnym elementem w interpretacji horoskopu.

W horoskopie celtyckim przypisanie konkretnych drzew do miesięcy i osób jest również powiązane z kalendarzem celtyckim, który był związany z rocznym cyklem wzrostu i przemiany przyrody. Drzewa symbolizowały różne okresy roku, od narodzin do obumarcia, od wiosny do zimy.

Drzewa w horoskopie celtyckim oferują głębsze zrozumienie człowieka i jego relacji z naturą. Przez identyfikację się z konkretnym drzewem, osoba może odkryć pewne cechy osobowości, umiejętności czy wyzwania, które są związane z danym drzewem. To połączenie z naturą miało na celu dostarczenie wskazówek, wsparcia i wiedzy dla rozwoju osobistego i duchowego.

Jakie drzewo przypisane do daty urodzenia?

Nazwa Data
Jabłoń 23.12. – 1.01.
Jabłoń 25.06. – 4.07.
Wiąz 12.01. – 24.01.
Wiąz 15.07. – 25.07.
Cyprys 25.01. – 3.02.
Cyprys 26.07. – 4.08.
Topola 4.02. – 8.02.
Topola 1.05. – 14.05.
Topola 5.08. – 13.08.
Sosna 19.02. – 29.02.
Sosna 4.08. – 2.09.
Wierzba 1.03. – 10.03.
Wierzba 3.09. – 12.09.
Drzewo lipowe 11.03. – 20.03.
Drzewo lipowe 13.09. – 22.09.
Dąb 21.03.
Drzewo leszczyny 22.03. – 31.03.
Drzewo leszczyny 24.09. – 3.10.
Jarzębina 1.04. – 10.04.
Jarzębina 4.10. – 13.10.
Klon 11.04. – 20.04.
Klon 14.10. – 23.10.
Orzech 21.04. – 30.04.
Orzech 24.10. – 11.11.
Kasztan 15.05. – 24.05.
Kasztan 12.11. – 21.11.
Jesion 25.05. – 3.06.
Jesion 22.11. – 1.12.
Grab 4.06. – 13.06.
Grab 2.12. – 11.12.
Brzoza 24.06.
Drzewo bukowe 22.12.

Krótka charakterystyka znaków zodiaku w horoskopie celtyckim

Poniżej prezentujemy którą charakterystyką każdego z celtyckich znaków zodiaku wraz z zakresem dat jaki obejmuje.

Jabłoń w horoskopie celtyckim

Jabłoń w horoskopie celtyckim symbolizuje miłość, harmonię i optymizm. Osoby urodzone pod znakiem Jabłoni są kreatywne, hojne i pełne życia. Mają zdolność inspirowania innych i tworzenia harmonii w swoim otoczeniu.

Obejmuje zakres dat: 23.12. – 1.01. i 25.06. – 4.07.

Wiąz w horoskopie celtyckim

Wiąz w horoskopie celtyckim symbolizuje stabilność, mądrość i elastyczność. Osoby urodzone pod znakiem Wiązu są odpowiedzialne, lojalne i wytrwałe. Mają zdolność adaptacji do zmian i silne korzenie, co pozwala im przetrwać trudności. Są też doskonałymi słuchaczami i radzą sobie w sytuacjach wymagających zrównoważonego podejścia.

Obejmuje zakres dat: 12.01. – 24.01. i 15.07. – 25.07.

Cyprys w horoskopie celtyckim

Cyprys w horoskopie celtyckim symbolizuje tajemniczość, intuicję i ochronę. Osoby urodzone pod znakiem Cyprysu są głęboko myślące, związane z duchowością i mają silne wewnętrzne przeczucia. Posiadają zdolność do odczuwania energii otaczającego świata i mogą być świetnymi doradcami dla innych. Są również ostrożne i czujne, chroniąc swoje granice i dbając o swoje emocjonalne dobro.

Obejmuje zakres dat: 25.01. – 3.02. i 26.07 – 4.08

Topola w horoskopie celtyckim

Topola w horoskopie celtyckim symbolizuje transformację, wiedzę i odnowę. Osoby urodzone pod znakiem Topoli są pełne energii, kreatywne i skłonne do zmian. Mają zdolność do adaptacji i przekształcania się w trudnych sytuacjach. Są również poszukiwaczami wiedzy, zainteresowanymi rozwijaniem się i zdobywaniem nowych umiejętności. Ich siła tkwi w elastyczności i umiejętności przystosowania się do zmieniających się okoliczności.

Obejmuje zakres dat: 4.02. – 8.02. i 1.05. – 14.05. oraz 5.08. – 13.08.

Sosna w horoskopie celtyckim

Sosna w horoskopie celtyckim symbolizuje siłę, długowieczność i witalność. Osoby urodzone pod znakiem Sosny są silne, niezależne i odważne. Mają zdolność do przetrwania trudności i są źródłem wsparcia dla innych. Są też związane z naturą i mają zdolność do oczyszczenia umysłu i ciała. Ich długowieczność wynika z ich wewnętrznej siły i niezłomnej determinacji.

Obejmuje zakres dat: 19.02.-29.02. i 4.08. – 2.09.

Sosna w horoskopie celtyckim
Sosna w horoskopie celtyckim

Wierzba w horoskopie celtyckim

Wierzba w horoskopie celtyckim symbolizuje intuicję, płodność i elastyczność. Osoby urodzone pod znakiem Wierzby są wrażliwe, intuicyjne i pełne empatii. Mają zdolność do dostosowania się do zmieniających się sytuacji i szybkiego odnalezienia się w trudnościach. Są też związane z płodnością, zarówno w sensie twórczości, jak i rodzicielstwa. Ich silna intuicja i zdolność do odczytywania emocji innych czynią je doskonałymi słuchaczami i doradcami.

Obejmuje zakres dat: 1.03. – 10.03. i 3.09. – 12.09.

Drzewo lipowe w horoskopie celtyckim

W horoskopie celtyckim, drzewo lipowe symbolizuje harmonię, miłość i dobroć. Osoby urodzone pod znakiem Lipy są serdeczne, pełne empatii i oddane innym. Mają zdolność tworzenia harmonijnych relacji i są często otoczone przyjaciółmi. Są też silnie związane z naturą i duchowością. Lipa reprezentuje również ochronę i uzdrawianie, a osoby urodzone pod jej wpływem często mają zdolność łagodzenia napięć i przywracania równowagi.

Obejmuje zakres dat: 11.03. – 20.03. i 13.09. – 22.09.

Dąb w horoskopie celtyckim

Dąb w horoskopie celtyckim symbolizuje siłę, mądrość i ochronę. Osoby urodzone pod znakiem Dębu są silne, niezależne i odważne. Mają zdolność do pokonywania trudności i są źródłem wsparcia dla innych. Są też związane z mądrością i głęboką wiedzą. Dąb reprezentuje również ochronę i stabilność, a osoby urodzone pod jego wpływem często mają zdolność przewodzenia i chronienia innych.

Obejmuje zakres dat: 21.03.

Drzewo leszczyny w horoskopie celtyckim

W horoskopie celtyckim, drzewo leszczyny symbolizuje intuicję, ochronę i magię. Osoby urodzone pod znakiem Leszczyny są wrażliwe, pełne intuicji i mają mocne związki z duchowością. Mają zdolność ochrony siebie i innych, a także potrafią korzystać z magicznej energii w swoim życiu. Leszczyna reprezentuje także płodność i urodzaj, a osoby urodzone pod jej wpływem często mają zdolności artystyczne i twórcze.

Obejmuje zakres dat: 22.03. – 31.03. i 24.09. – 3.10.

Jarzębina w horoskopie celtyckim

W horoskopie celtyckim, drzewo jarzębiny symbolizuje ochronę, magiczną moc i transformację. Osoby urodzone pod znakiem Jarzębiny są tajemnicze, pełne energii i mają silne intuicje. Mają zdolność chronienia siebie i innych przed negatywnymi wpływami. Jarzębina reprezentuje również magię i tajemniczość, a osoby urodzone pod jej wpływem często mają zdolności wróżbiarskie i duchowe. Są również skłonne do osobistego rozwoju i przemiany.

Obejmuje zakres dat: 1.04. – 10.04. i 4.10. – 13.10.

Klon w horoskopie celtyckim

W horoskopie celtyckim, drzewo klonu symbolizuje harmonię, równowagę i optymizm. Osoby urodzone pod znakiem Klonu są kreatywne, pełne entuzjazmu i mają zdolność do tworzenia harmonijnych relacji. Mają silne poczucie równowagi i równości w życiu. Klon reprezentuje również optymizm i radość, a osoby urodzone pod jego wpływem często mają zdolności artystyczne i umiejętność czerpania radości z drobnych rzeczy. Są również otwarte na zmiany i nowe doświadczenia.

Obejmuje zakres dat: 11.04. – 20.04. i 14.10. – 23.10.

Orzech w horoskopie celtyckim

Orzech w horoskopie celtyckim symbolizuje mądrość, płodność i ochronę. Osoby urodzone pod znakiem Orzecha są kreatywne, intuicyjne i mają głęboką mądrość. Mają zdolność do tworzenia i rozwoju, a także ochrony siebie i innych. Orzech reprezentuje również płodność i obfitość, a osoby urodzone pod jego wpływem często mają zdolności artystyczne i potrafią czerpać radość z twórczego wyrażania siebie.

Obejmuje zakres dat: 21.04. – 30.04. i 24.10. – 11.11.

Kasztan w horoskopie celtyckim

Kasztan w horoskopie celtyckim symbolizuje obfitość, ochronę i magiczną moc. Osoby urodzone pod znakiem Kasztana są pełne energii, zrównoważone i mają zdolność przyciągania dobrobytu. Są też związane z ochroną siebie i innych przed negatywnymi wpływami. Kasztan reprezentuje również magiczną moc, a osoby urodzone pod jego wpływem często mają zdolności intuicyjne i zdolności do leczenia. Są również hojne i gotowe dzielić się swoim bogactwem z innymi.

Obejmuje zakres dat: 15.05. – 24.05. i 12.11. – 21.11.

Jesion w horoskopie celtyckim

W horoskopie celtyckim, drzewo jesionu symbolizuje moc, ochronę i siłę wewnętrzną. Osoby urodzone pod znakiem Jesionu są silne, odważne i mają zdolność do przetrwania trudności. Mają w sobie wewnętrzną siłę i determinację, które pozwalają im pokonywać przeszkody. Jesion reprezentuje również ochronę i mądrość, a osoby urodzone pod jego wpływem często mają zdolność do udzielania wsparcia innym oraz do podejmowania mądrych decyzji. Są również związane z naturą i harmonią.

Obejmuje zakres dat: 25.05. – 3.06. i 22.11. – 1.12.

Grab w horoskopie celtyckim

Grab w horoskopie celtyckim symbolizuje siłę, ochronę i stabilność. Osoby urodzone pod znakiem Graba są silne, niezależne i mają zdolność do zapewnienia ochrony dla siebie i swoich bliskich. Mają również zdolność do utrzymania stabilności w trudnych sytuacjach. Grab reprezentuje również mądrość i długowieczność, a osoby urodzone pod jego wpływem często mają głęboką wiedzę i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Są również lojalne i wiarygodne w swoich relacjach.

Obejmuje zakres dat: 4.06. – 13.06. i 2.12. – 11.12.

Brzoza w horoskopie celtyckim

W horoskopie celtyckim, drzewo brzozy symbolizuje oczyszczenie, odnowę i wizje. Osoby urodzone pod znakiem Brzozy są wrażliwe, kreatywne i mają zdolność do transformacji. Mają umiejętność oczyszczenia umysłu i ciała oraz odnowy duchowej. Brzoza reprezentuje również wizje i intuicję, a osoby urodzone pod jej wpływem często mają rozwinięte zdolności jasnowidzenia i odczytywania znaków. Są również związane z naturą i harmonią.

Obejmuje zakres dat: 24.06.

Brzoza w Horoskopie Celtyckim
Brzoza w Horoskopie Celtyckim

Drzewo bukowe w horoskopie celtyckim

W horoskopie celtyckim, drzewo bukowe symbolizuje mądrość, wiedzę i ochronę. Osoby urodzone pod znakiem Buku są inteligentne, ciekawskie i mają głęboką wiedzę. Mają zdolność do zgłębiania tajemnic świata i poszukiwania prawdy. Buk reprezentuje również ochronę i wsparcie, a osoby urodzone pod jego wpływem często mają umiejętność służenia jako doradcy i opiekunowie. Są również związane z mądrością przeszłości i korzeniami tradycji.

Obejmuje zakres dat: 22.12

Autor: Karina Abraham

Prekursorka metody CMF, certyfikowana egzorcystka świecka, certyfikowana nauczycielka Vedic Art, certyfikowana facylitatorka Psychobiologii i Terapii psychosomatycznej, Family Coach w zakresie terapii systemowej Berta Hellingera. Pomagam ludziom osiągnąć szczęście w życiu codziennym, kierując się mottem “Twoje szczęście jest moim szczęściem”. Pracuje metodą CMF, która zawiera szereg różnych narzędzi, aby móc jak najlepiej pomóc klientom. W swojej pracy wykorzystuje również metodę, która pozwala mi na usunięcia obciążeń i zapisów na komórce. Zajmuje się również prowadzeniem warsztatów jako nauczyciel duchowy. Wskazuje kierunek i narzędzia do samorozwoju, dzieląc się własnym doświadczeniem.