24.06 – przesilenie letnie

Brzoza należała do świętych drzew celtyckich. Na ogół wiotka, delikatna i miła we współżyciu ma arystokratyczny wdzięk. Jest osobą tolerancyjną, subtelną i opanowaną. Nie narzuca też swoich sympatii i nastrojów, niczego nie żąda i niczego nie żałuje.

Brzoza – charakterystyka celtyckiego znaku zoodiaku

Skromna wręcz purytańsko, ale zawsze elegancka, unika wszelkiego moralizatorstwa. Wyczuwa granice miary i wytrzymałości i nigdy ich nie przekracza. Nie cierpi wulgarności. Obce są jej luksus i wystawność na pokaz. Nie ma w niej ani krzty snobizmu. Najchętniej mieszkałaby jak najbliżej przyrody, ale potrafi przywyknąć do każdego miejsca, byle mogła pracować w spokoju. Lubi pracę i praca ją ożywia, rozwija. Jej skromny i subtelny charakter określa jej zainteresowania miłością, która zazwyczaj ma przebieg spokojny. Ale ponieważ jest sentymentalna, potrafi też ulec namiętnym uczuciom. Lojalna i wierna potrafi stworzyć w domu przytulną atmosferę, pełną ciepła i szczęścia. Bywa, że na związek małżeński decyduje się nieco pochopnie, ale nigdy nie żałuje swego wyboru.

Jest osobą o błyskotliwej inteligencji. Jej wyobraźnia i pomysłowość, zdawałoby się, że nie mają granic. Do każdej pracy podchodzi w sposób twórczy. Jej oryginalne myśli i pomysły, przybierające dzięki jej wyjątkowej pracowitości realne kształty, otwierają przed Brzozą wszystkie drzwi.

Może wykonywać każdą profesję, jednak najlepsze wyniki osiąga w dziedzinie sztuk pięknych. Brzoza nie należy do osób zbyt towarzyskich. To jej trochę w życiu przeszkadza, zwłaszcza gdy ogranicza swoje kontakty z lud ź mi wpływowymi i gdy staje się to zauważalne. Ludzie urodzeni pod znakiem Brzozy nie należą do wymagających. Są szczęśliwi, jeśli mają kogoś bliskiego ich sercu i zasobną bibliotekę.

Ogólne cechy osób urodzonych pod tym znakiem: łagodny charakter, intuicja, fantazja, umiejętność syntezy.

Sławni ludzie spod znaku Brzozy:

Jan Gutenberg (ok. 1396-1468)

Paweł Strzelecki (1797-1873)

Jan Matejko (1838-1893)