Jest to uporządkowany zbiór technik komunikacji międzyludzkiej, poprzez który można zmienić postrzeganie oraz myślenie u ludzi oraz wpłynąć na ich emocje. Neurolingwistyczne Programowanie: neuro – ponieważ odnosi się do sposobu, w jaki człowiek koduje różne informacje, lingwistyczne – gdyż ważne jest, w jaki sposób słowa mają wpływ na umysł człowieka.

Jak działa programowanie NLP

Założeniami programowania NLP są najskuteczniejsze wzory zachowań, mogące być przyswojone przez każdego. Każdy człowiek komunikuje się z innymi za pomocą słów, jest to forma tzw. komunikacji werbalnej, jednak to nie jest jedyna forma porozumiewania się. Jest jeszcze komunikacja niewerbalna, która okazuje się mieć dużo większy wpływ na to, w jaki sposób ludzie nas odbierają. Poprzez sposób poruszania się, wyraz twarzy czy gestykulację przekazujemy otoczeniu nasz stan emocjonalny oraz zdradzamy naszą osobowość. Przeprowadzone badania wykazały, iż ludzie w 93% porozumiewają się w sposób niewerbalny a tylko w 7% za pomocą słów. Nauka NLP uczy nas zauważać i w odpowiedni sposób reagować na komunikaty werbalne – słowa, jak również niewerbalne – zachowania. Najważniejsza w technice NLP jest umiejętność koncentracji na odbiorcy i odnalezieniu odpowiedniego klucza, aby jak najskuteczniej móc się z nim porozumieć. NLP jest modelem generatywnym, co oznacza, iż koncentruje się na poszukiwaniu rozwiązań, a nie na docieraniu do przyczyn problemów. Poprzez tę technikę człowiek „generuje” nowe wzorce zachowań, które przynoszą mu określone efekty.

W NLP ludzie zostali podzieleni na trzy grupy, każda z nich ma inny system reprezentacyjny. Oznacza to, że każda z nich używa innych zmysłów do odbierania rzeczywistości.

Pierwsza grupa – wzrokowcy – najliczniejsza z grup, są to osoby, które myślą obrazami. Takie osoby w rozmowie używają najczęściej słów, które związane są z widzeniem jak np. widzę w jasnych barwach, wyobrażam sobie, spojrzałem na to pod innym kątem lub teraz to dostrzegłem. Z reguły tacy ludzie bardzo szybko mówią, ponieważ myśli i słowa muszą nadążyć za błyskawicznie zmieniającymi się obrazami.

Druga grupa ludzi – słuchowcy – osoby te w rozmowie bardzo często używają takich słów jak, posłuchaj, coś mi tu nie gra, pozostaje bez echa, brzmi nieźle.

Jest jeszcze jedna grupa ludzi – kinestetycy, czyli osoby, które utrzymują stały kontakt z odczuciami. Od takich osób w rozmowie można często usłyszeć takie słowa jak: kamień spadł mi z serca, czuję się, wyczuwam, dotykam, dostałem skrzydła. Ta grupa ludzi wypowiada się wolniej, ponieważ w trakcie rozmowy skupia swoją uwagę przede wszystkim na odczuciach, które wymagają dodatkowej wewnętrznej analizy.

W NLP chodzi o to, aby rozpoznać swojego rozmówcę – do jakiej grupy ludzi przynależy i stosować takie słowa, które będą dla niego najbardziej zrozumiałe, aby skutecznie się z nim komunikować oraz wywierać na niego większy wpływ. Oto niektóre metody stosowane w NLP:

Kotwiczenie w NLP

Badacz Iwan Pawłow odkrył odruchy warunkowe. Przez jakiś czas w trakcie podawania swoim psom jedzenia włączał charakterystyczny dzwonek. Naturalną fizjologiczną reakcją psów na otrzymanie jedzenia jest ślinienie się. Po jakimś czasie okazało się, że psy nie tylko wydzielają ślinę w trakcie jedzenia, ale również w reakcji na bodziec, który poprzedzał posiłek. Bodziec, którym był dzwonek tworzył silne połączenie neurolingwistyczne połączone z wydzielaniem śliny. Pawłow nazwał to odruchem warunkowym. Takie odruchy to automatyczne działania lub odczucia uruchamiające się bez świadomego wkładu naszych myśli. Poprzez jakiś konkretny bodziec np. gest, dźwięk lub obraz wywołuje się określone skojarzenie a, w rezultacie określony stan emocjonalny. Kotwicę można założyć sobie lub innym. Poznanie mechanizmu działania kotwicy daje nie tylko możliwość wyzbycia się niepożądanych reakcji na określony bodziec, ale również dostarcza nam pewną władzę i panowanie nad samym sobą oraz nad osobami nas otaczającymi.

Perswazja hipnotyczna w neurolingiwstyce

Niektóre wyrażenia wpływają na ludzi w podobny sposób jak hipnoza. Słowa oddziałują na ich podświadomość, co daje efekt w ich działaniu. Metoda perswazji hipnotycznej ma szerokie zastosowanie w reklamie, negocjacjach biznesowych, jak również w życiu codziennym. Przez używanie pewnych wyrażeń możemy w sposób dyskretny podać ukrytą sugestię.

Linia czasu a programowanie NLP

Jest to metoda, w której wykorzystuje się linię czasu, na której umysł organizuje się w przestrzeni czasowej przyszłość-przeszłość, gdzie może dokonać wszelkich pozytywnych zmian takich jak: zmiana historii osobistej (chodzi tu oczywiście o zmianę stanu emocjonalnego z jakimś konkretnym przeżyciem) lub projektowanie przyszłości. Poprzez poruszanie się w czasie można dotrzeć do doświadczeń, przenieść je w przyszłość i poprzez to zmienić je na lepsze. Linię czasu wykorzystuje się również do osiągania wyznaczonych celów. Stawiamy sobie cel i wyruszamy w umyśle – innymi słowy wyobrażamy sobie jak to jest, gdy go osiągamy. Jest to tak zwane projektowanie przyszłości.

SWISH PATTERN – USUNIĘCIE NIECHCIANYCH NAWYKÓW

Ta metoda w NLP pomaga w pozbyciu się niechcianych nawyków, zachowań czy też kompulsji. Nawyki u człowieka to nic innego jak utarte schematy w postaci tunelów neuronowych. Każda myśl jest impulsem elektrycznym, który tworzy połączenia między komórkami nerwowymi w mózgu. Za pomocą tej metody tworzymy, poprzez wyobrażenia, nowe połączenia neuronowe. W ten sposób człowiek może zmieniać schematy myślowe, a co za tym idzie niepożądane zachowania.

Metoda NLP

Wymienione tutaj metody to tylko część technik używanych w NLP. Poprzez programowanie neurolingwistyczne możemy udoskonalić komunikację w życiu prywatnym jak i zawodowym, co sprawi, że będziemy łatwiej budować dobre relacje z innymi ludźmi. NLP może nam również pomóc w panowaniu nad emocjami, rozwijaniu umiejętności motywowania siebie, wyznaczaniu i realizowaniu swoich celów, odkrywaniu swojego potencjału oraz radzeniu sobie z wszelkimi przeciwnościami losu. Ważne jest, aby NLP wykorzystywane było w dobrym celu, najlepiej terapeutycznym. Krytycy zarzucają, iż metody NLP wykorzystywane są do manipulacji na szeroką skalę przez korporacje, przedsiębiorstwa i firmy reklamowe. Ciężko się z tymi zarzutami nie zgodzić. Każdego dnia jesteśmy poddawani różnego rodzaju manipulacjom, lecz jeśli poznamy je bliżej, będziemy mogli łatwiej bronić się przed podświadomym wywieraniem na nas wpływu. NLP uczy nas również, jak w życiu osobistym lub zawodowym rozpoznać, poprzez nieświadome zachowania u innych, prawdziwe intencje. Możemy nauczyć się rozpoznawać niezgodności w mimice twarzy, tonie czyjegoś głosu, gestach oraz innych niewerbalnych formach komunikacji. To da nam jasną wskazówkę, iż rozmówca nie ma szczerych intencji, okłamuje nas lub próbuje coś przed nami ukryć. Pamiętajmy, iż obserwowanie ludzkich zachowań i umiejętność ich interpretowania może nas przestrzec przed popełnieniem wielu błędów.

Inni czytali również:

  1. Świadomość – średnia jaźń
  2. Potęga podświadomości – niższa jaźń
  3. Nadświadomość – wyższa jaźń