O hierarchii anielskiej dowiadujemy się ze Starego Testamentu. Wielu Świętych w swoich wizjach mogło doświadczyć obecności niebiańskich istot. W traktacie Pseudo Dionizego Areopagity opisany jest wszechświat jako dzieło Doskonałego Stwórcy, widzi on w swoich wizjach nieskończoną ilość Aniołów żyjących w hierarchicznym porządku. Według niego otaczają Tron Boga i płoną ogniem czystej miłości. Są one uporządkowane w trzech hierarchiach po trzy grupy.

I Hierarchia

 • Serafy (Kryształowa Sfera)
 • Cheruby (Gwiazdy Stałe)
 • Trony (Saturn – Duchy Kontemplujące)

Stoją one najbliżej Tronu Boga. Seraf w języku hebrajskim znaczy „płonący ogniem ‘’. Cherub to ten, który jest pełen wiedzy, mądry. Tron oznacza bliskość Tronu Boga jako najbliżej Niego osadzony. Anioły te są wtajemniczone w wiedzę, której nie mogą poznać inne Zastępy Chórów. Ich ciała nie są ani subtelne, ani astralne, gdyż są płomieniem ognia. Tylko w bardzo ważnych przypadkach zstępują One na ziemię, przybierają wtedy ciało astralne i oznajmiają ważne rzeczy. Chór ten wiecznie śpiewa przed Tronem Najwyższego i jest Jego pierwszym głosem nigdy nieustającym. Melodia ta jest niepodobna do żadnej znanej melodii ziemskiej, piękne Chorały gregoriańskie są niczym w porównaniu z gigantyczną symfonią Aniołów.

II Hierarchia

 • Panowania (Jowisz – Sprawiedliwi)
 • Mocarstwa (Mars – Moce – Dzielni)
 • Potęgi (Słońce – Mądrzy – Potęgi)

Anioły te są podległe wyższej hierarchii. Również śpiewają hymny ku Bogu i zawiadują tymi, którzy są pod nimi. Jako potęgi mocarne mają władzę nad całym układem gwiezdnym i planetarnym. Zostały wtajemniczone w siły oczyszczenia więc nigdy nie nadużywają swojej władzy. Nieustannie wpatrują się w oblicze Boga i od Niego czerpią swoją Moc. Mają one niezliczoną ilość Aniołów, które wypełniają ich rozkazy.

III Hierarchia

 • Zwierzchności (Wenus- Duchy Miłości – Księstwa)
 • Archaniołowie (Merkury – Duchy Chwały)
 • Aniołowie (Księżyc – Duchy które nie dotrzymały ślubów)

To trzeci i ostatni w Niebiańskim Dworze Chór Aniołów. Sfera ta podległa jest wyższym Zastępom i jest najbardziej dostępna ludziom mieszkającym na Ziemi. Bóg Ojciec w swojej nieskończonej dobroci powołał tą grupę Aniołów specjalnie dla człowieka. Każdy człowiek bez względu na kolor skóry, wyznanie czy przynależność narodową ma swojego Anioła, który opiekuje się nim od momentu narodzin. Kontemplując Miłość do Boga, wznoszą swoje oblicze ku światłu. Towarzyszą człowiekowi podczas jego wędrówki pilnując, aby wypełniła się wola Boga. Jeśli zdarzy się, że człowiek podczas swojej wędrówki wypełnia swoje przeznaczenie i pojął prawdziwy sens życia, na ścieżce swojego rozwoju duchowego osiągnął wyższy stopień, wtedy Anioł ustępuje miejsca temu, który stoi nad nim wyżej i dla człowieka rozpoczyna się prawdziwa ścieżka ku świętości. Staje się on wtedy odblaskiem Boga, postrzeganym bardzo często przez ludzi jako wybrany przez Boga. Jest jeszcze najniższa Hierarchia nazywa się Sefira – Malkuth nie podlega ona żadnemu z Chórów, gdyż odnosi się ona do ludzi żyjących na ziemi. Są nią dusze szczęśliwe, obdarzone miłością niepodlegającą żadnemu podziałowi. Takie dusze kochają wszystkich, patrząc na innych oczami Boga. Pragną odejść stąd jak najszybciej, gdyż stale tęsknią za niebiańską ojczyzną.

Zobacz również:

 1. Archanioł Rafael
 2. Archanioł Michał
 3. Archanioł Samael
 4. Archanioł Tzaphkiel
 5. Archanioł Raziel
 6. Archanioły – Metatron
 7. Hipnoza regresyjna metodą CMF