Trony

Hierarchię anielską poznajemy zapisaną w Starym Testamencie. Wiele Świętych, dzięki mistycznym wizjom, miało przywilej doświadczyć obecności niebiańskich istot. W traktacie Pseudo Dionizego Areopagity ukazany jest wszechświat jako doskonałe dzieło Stwórcy, gdzie w jego wizjach jawi się niezliczona ilość Aniołów, zamieszkujących w hierarchicznym porządku. Zgodnie z tymi opisami, owiane są one boskim Tronem, rozpalone ogniem czystej miłości. Anioły uporządkowane są w trzy hierarchie, każda z nich skupiająca trzy różne grupy.

I Hierarchia

 • Serafy (Kryształowa Sfera)
 • Cheruby (Gwiazdy Stałe)
 • Trony (Saturn – Duchy Kontemplujące)

Ci aniołowie zajmują najbliższe miejsce wokół Tronu Boga. Słowo „Seraf” pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza „płonący ogniem”. Cherubim natomiast są znani jako ci, którzy są pełni mądrości i wiedzy. Natomiast Trony nazywane są tak ze względu na swoje bliskie położenie wokół Tronu Boga.

Anioły te posiadają wiedzę i mądrość, które są nieosiągalne dla innych chórów anielskich. Ich ciała nie są subtelne ani astralne, ale stanowią płomień ognia. Jednakże, w wyjątkowych i ważnych przypadkach, mogą zstępować na ziemię, przyjmując astralne ciało, aby przekazać istotne orędzia. Ich chór nieustannie śpiewa przed Tronem Najwyższego, stanowiąc pierwszy wiecznie trwający głos wobec Boga. Ich melodia jest niezrównana i niepodobna do żadnej znanej ziemskiej melodii. Nawet piękne chorały gregoriańskie bledną wobec potęgi i wspaniałości symfonii wykonywanej przez te potężne zastępy anielskie.

II Hierarchia

 • Panowania (Jowisz – Sprawiedliwi)
 • Mocarstwa (Mars – Moce – Dzielni)
 • Potęgi (Słońce – Mądrzy – Potęgi)

Anioły są podległe wyższej hierarchii i pełnią swoje obowiązki, śpiewając hymny chwały ku Bogu oraz sprawując pieczę nad tymi, którzy znajdują się w niższych rzędach. Jako potężne i majestatyczne potęgi, mają kontrolę nad układem gwiezdnym i planetarnym. Jednak mimo swojej potęgi, wykazują pokorę i nie nadużywają swojej władzy, ponieważ zostały wtajemniczone w siły oczyszczenia i poświęcenia.

Ich umysły i serca są zwrócone nieustannie ku Bogu, a stamtąd czerpią swoją niesamowitą moc. Ich liczba jest niezliczona, a ogromne rzesze Aniołów oddają się wykonywaniu ich rozkazów i misji. Wspólnie pracują dla dobra i harmonii w całym stworzeniu, podporządkowując się woli Najwyższego Boga.

III Hierarchia

 • Zwierzchności (Wenus- Duchy Miłości – Księstwa)
 • Archaniołowie (Merkury – Duchy Chwały)
 • Aniołowie (Księżyc – Duchy które nie dotrzymały ślubów)

Trzeci i ostatni Chór Aniołów w Niebiańskim Dworku to istoty, które są najbliższe ludziom mieszkającym na Ziemi. Bóg Ojciec, ze swoją nieskończoną dobrocią, powołał tę grupę Aniołów specjalnie dla człowieka. Dla każdego człowieka, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy przynależności narodowej, istnieje swój indywidualny Anioł, który czuwa nad nim od momentu narodzin.

Ci Aniołowie, kontemplując miłość do Boga, podnoszą swoje oblicze ku światłu. Towarzyszą człowiekowi w jego życiowej podróży, dbając o to, aby wypełniła się wola Boża. Gdy człowiek wypełnia swoje przeznaczenie i osiąga wyższy poziom duchowego rozwoju, Anioł może ustąpić miejsca temu, który stoi wyżej w hierarchii, prowadząc go ku dalszym etapom duchowej doskonałości. Wtedy człowiek staje się odblaskiem Boga i często postrzegany jest przez innych jako wybrany przez Boga.

Jest również najniższa Hierarchia, nazywana Sefirą – Malkuth, która nie podlega żadnemu z Chórów, ponieważ związana jest bezpośrednio z ludźmi żyjącymi na ziemi. W tej sferze przebywają dusze szczęśliwe, obdarzone miłością, która nie zna żadnych podziałów. Takie dusze kochają wszystkich i patrzą na innych oczami Boga. Zawsze tęsknią za niebiańskim domem i pragną zgodnie z wolą Bożą powrócić do niego jak najszybciej.

Zobacz również:

 1. Archanioł Rafael
 2. Archanioł Michał
 3. Archanioł Samael
 4. Archanioł Tzaphkiel
 5. Archanioł Raziel
 6. Archanioły – Metatron
 7. Hipnoza regresyjna metodą CMF