ARCHANIOŁY

Są to Anielskie legiony, hufce i zastępy mające ściśle określone funkcje. Drogi, które ich łączą nazwane są ścieżkami światłości i jest ich dokładnie dwadzieścia dwie, tyle co liter w hebrajskim alfabecie. Wszystkie te ścieżki prowadzą w dół do Malkuth, do miejsca, gdzie zamieszkuje człowiek. Człowiek, który spełnia przykazania Wiekuistego, ściąga na siebie witalność Aniołów oraz ich błogosławieństwo. Natomiast dla tych, którzy wyrażają pragnienie doskonałego życia, Aniołowie ściągają światło, wzywając kosmiczne siły.

Zobacz również Hierarchie Anielskie

ARCHANIOŁ   METATRON – pierwsza siła – siła woli – Kether- który jest jak Bóg

Archanioł Metatron reprezentuje pierwszą Sefirę Kether. Jest koroną oraz obecnością Najwyższego, Jego emanacją. Jest siłą napędową kosmicznego świata, stoi najbliżej tronu Boga. To wielki Architekt i zegarmistrz. Jest Archaniołem czasu oraz przestrzeni. Posiada On nieograniczoną moc. Archanioł Metatron zawiaduje wszechpotężną oraz nieograniczoną siłą, jest zarządcą całego wszechświata.

Moc Jego korony daje władzę nad wszystkimi Aniołami. Zwracając się bezpośrednio w modlitwach do Archanioła Metatrona mamy pewność, że posiada on władzę rozporządzania wszelkimi cnotami i darami Boga, jaką mają pozostałe Archanioły z osobna. Metatron jest w posiadaniu „rogu obfitości” z którego wysypują się wszelkie bogactwa.

W nieograniczonej nieskończoności Archanioł Metatron posiada władzę przenoszenia się z realnego świata do nieskończonego bytu. Odprowadza On błąkające się byty po dziurach czasoprzestrzennych do właściwego im miejsca. Archanioł ten posiada zatem nieograniczoną moc posługiwania się wszystkimi wymiarami.

  • Kamień szlachetny – Diament
  • Kolor – Złoty
  • Kadzidło – Żywica
  • Planeta – jest siłą napędową wszystkich istniejących planet

Zobacz również:

  1. Archanioł Rafael
  2. Archanioł Michał
  3. Archanioł Samael
  4. Archanioł Tzaphkiel
  5. Archanioł Raziel
  6. Hipnoza regresyjna metodą CMF