Kim są Archanioły

Są to Anielskie legiony, hufce i zastępy mające ściśle określone funkcje. Drogi, które ich łączą nazwane są ścieżkami światłości i jest ich dokładnie dwadzieścia dwie, tyle co liter w hebrajskim alfabecie. Wszystkie te ścieżki prowadzą w dół do Malkuth, do miejsca, gdzie zamieszkuje człowiek. Człowiek, który spełnia przykazania Wiekuistego, ściąga na siebie witalność Aniołów oraz ich błogosławieństwo. Natomiast dla tych, którzy wyrażają pragnienie doskonałego życia, Aniołowie ściągają światło, wzywając kosmiczne siły.

Zobacz również Hierarchie Anielskie

Archanioł Metatron – co symbolizuje

Archanioł Metatron reprezentuje pierwszą Sefirę Kether. Jest koroną oraz obecnością Najwyższego, Jego emanacją. Jest siłą napędową kosmicznego świata, stoi najbliżej tronu Boga. To wielki Architekt i zegarmistrz. Jest Archaniołem czasu oraz przestrzeni. Posiada On nieograniczoną moc. Archanioł Metatron zawiaduje wszechpotężną oraz nieograniczoną siłą, jest zarządcą całego wszechświata.

Moc Jego korony daje władzę nad wszystkimi Aniołami. Zwracając się bezpośrednio w modlitwach do Archanioła Metatrona mamy pewność, że posiada on władzę rozporządzania wszelkimi cnotami i darami Boga, jaką mają pozostałe Archanioły z osobna. Metatron jest w posiadaniu „rogu obfitości” z którego wysypują się wszelkie bogactwa.

W nieograniczonej nieskończoności Archanioł Metatron posiada władzę przenoszenia się z realnego świata do nieskończonego bytu. Odprowadza On błąkające się byty po dziurach czasoprzestrzennych do właściwego im miejsca. Archanioł ten posiada zatem nieograniczoną moc posługiwania się wszystkimi wymiarami.

Archanioł Metatron
Archanioł Metatron

Atrybuty Archanioła Metatrona

 • Kamień szlachetny – Diament
 • Kolor – Złoty
 • Kadzidło – Żywica
 • Planeta – jest siłą napędową wszystkich istniejących planet
Atrybuty Archanioła Metatrona
Atrybuty Archanioła Metatrona

Kim jest Archanioł Metatron

Archanioł Metatron (inne spotykane formy: Metratton, Mittron, Metaraon, Merraton, Matatron, Perier) jest postacią występującą w różnych tradycjach duchowych, w tym w judaizmie, chrześcijaństwie i niektórych nurtach ezoterycznych. Jest uważany za jednego z najwyższych archaniołów i pełniącego rolę pośrednika między Bogiem a ludźmi. Metatron jest często opisywany jako strażnik Tajemnicy Bożej i posiada wiedzę na temat boskich planów i mistycznych tajemnic. Jest także kojarzony z wypełnianiem roli sędziego lub kronikarza, a także z pomocą w duchowym rozwoju i ochroną przed negatywnymi siłami. W ikonografii jest przedstawiany z księgą lub zwojem, symbolizującym jego wiedzę i zadanie zapisywania wydarzeń.


Sprawdź też: Hipnoza Regresyjna metodą CMF


O co prosić Archanioła Metatrona

Możesz prosić Archanioła Metatrona o różne rzeczy, w zależności od swoich potrzeb i intencji. Oto kilka przykładów:

 1. Mądrość i wiedzę: Poproś o wsparcie w zdobywaniu głębszej wiedzy, mądrości i zrozumienia w swoim życiu. Możesz prosić o pomoc w rozwiązywaniu trudności intelektualnych, o oświecenie i jasność myśli.
 2. Duchowe prowadzenie: Poproś Archanioła Metatrona o przewodnictwo i wskazówki na swojej duchowej ścieżce. Możesz prosić o pomoc w odkrywaniu swojego celu życiowego i łączeniu się z duchowym aspektem siebie.
 3. Oczyszczenie i uzdrawianie: Poproś o wsparcie w oczyszczaniu swojego umysłu, emocji i energii. Archanioł Metatron może pomóc w uwolnieniu negatywnych wzorców i blokad, a także w uzdrawianiu traum i ran emocjonalnych.
 4. Ochrona i bezpieczeństwo: Poproś o opiekę i ochronę przed negatywnymi energiami, niekorzystnymi sytuacjami lub wpływami. Archanioł Metatron może otoczyć cię swoją ochronną aurą i zapewnić poczucie bezpieczeństwa.
 5. Harmonia i równowaga: Poproś o pomoc w przywracaniu harmonii i równowagi w swoim życiu. Możesz prosić o wsparcie w radzeniu sobie ze stresem, balansowaniu różnych sfer życia i znalezieniu wewnętrznego spokoju.

Ważne jest, aby pamiętać, że Archanioł Metatron jest obecny i gotów pomóc, gdy tylko poprosisz o wsparcie. Możesz rozmawiać z nim w modlitwie, medytować na Jego obecność lub po prostu wypowiedzieć swoje intencje głośno. Ważne jest również słuchać wewnętrznego głosu i być otwartym na otrzymywanie odpowiedzi i przewodnictwa, które możesz otrzymać.

Źródło

 • pl.wikipedia.org/wiki/Metatron

Zobacz również:

 1. Archanioł Rafael
 2. Archanioł Michał
 3. Archanioł Samael
 4. Archanioł Tzaphkiel
 5. Archanioł Raziel
 6. Hipnoza regresyjna metodą CMF