ARCHANIOŁ TZAPHKIEL   – Saturn – Inteligencja – Binah – Bóg patrzy.

Archanioł Tzaphkiel rozwija myśl Boga, gdyż „mądry” oznacza „sprawiedliwy”. Z niego wyłoniły się dwa światy: górny i dolny, gdzie prawdziwie sprawiedliwy jest ten, kto odróżnia dobro od zła. Mądrość zawarta w duchowych wibracjach pozwala umiejętnie dysponować sercem i rozumem. Mądre słowa mówią, że rozum uczciwego człowieka mieści się w jego sercu. Sprawiedliwy to ten, który dobro i zło ważą na jednej szali, badając przyczynę i skutek. Mądrość jest cierpliwa, ale i sprawiedliwa. Archanioł Tzaphkiel ma wpływ na wszelki kształt, formę i budowę, z zachowaniem całkowitej równowagi dla świata długiego i krótkiego, górnego i dolnego, cielesnego i duchowego, zmysłowego i boskiego. Dobro i zło są emanacją przedwiecznej Mądrości i Sprawiedliwości. Jego myśl przewodnia „Bóg patrzy” nacechowana jest koniecznością patrzenia na świat i ludzi, oczami Boga. Każdemu dany jest czas, aby mógł zrozumieć skutki swojego postępowania. W modlitwach prosimy o to, aby nasze osądy i wybory były roztropne. O uwolnienie od czynników zbyt subiektywnych, jakimi są upodobania, korzyści, antypatie i sympatie. Roztropność jest cnotą, która prowadzi do pokory i prawdy.

  • Metal – miedź
  • Kamień szlachetny – agat, ołów i onyks
  • Kolor – fiolet
  • Kadzidło – mirra i mak

Zobacz również:

  1. Archanioł Rafael
  2. Archanioł Michał
  3. Archanioł Samael
  4. Archanioł Raziel
  5. Archanioły – Metatron
  6. Hipnoza regresyjna metodą CMF