Naukowcy podzielili krew na grupy 0, A, B oraz AB, a każda z tych grup otrzymała podgrupę „minus” i „plus”.

Podgrupa „minus” – skąd?

Skąd wzięła się na planecie ziemia krew RH-? Tak naprawdę do dziś nie udało się odpowiedzieć na to pytanie… Wiadomo, że człowiek pierwotny był posiadaczem grupy 0RH+, dodatnią grupę mają również wszystkie ssaki. Skąd wiec RH- wśród ludzi?

Historia grupy krwi RH-

Jest to stosunkowo młoda grupa krwi, która występuje od około 35-40 tys. Lat na naszej planecie.

Wiadomo, że minusową grupę odkryto w grobowcach faraonów a także że miał ją Jezus Chrystus w postaci AB RH- (jedna z najrzadszych grup).

Nauka i występowanie na świecie

Jednym z tropów naukowców jest podejrzenia, że odczyn RH- należał do jednej grupy ludzi, być może plemienia. Historia sięga rdzennych Europejczyków (sprzed przybycia Indoeuropejczyków). Teza ta poparta jest wynikami badań, które wskazują, że Baskowie mają wyższy wskaźnik odczynu RH- niż cała reszta Europy. Różnica jest znaczna, bo sięga aż 20% (średnia Europejska 15%, Baskowie to 35%). W Europie główna koncentracja ludzi z tą grupą występuje w Hiszpanii i południowej Francji.

Odczyn RH- występuje wśród rdzennych Afrykańczyków na poziomie 3%, poniżej 1% wśród rdzennych Azjatów a także na obszarach wysp Pacyfiku i Ameryki. W Polsce ten wskaźnik jest nieco wyższy i wynosi ok. 7%. Jest to o tyle niekomfortowa sytuacja, że dawcami dla ludzi z minusową grupą krwi może być znacznie mniejsza ilość osób, bo zaledwie – 12%.

Max Spiers i teoria ludzi z gwiazd

Max Spiers (ufolog, zm. 2016 r.) podczas II Konferencji Projektu Ziemia w 2016 r. wyznał, że osoby posiadające grupę krwi RH- to osoby spoza planety Ziemia. Są to ludzie, którzy mają umysł taki jak „rój” tzn. ich umysły działają na poziomie podświadomym i są ze sobą połączone. Mają potencjał energetyczny na takim wysokim poziomie, że pozwala im bardzo szybko działać na zasadzie eksplozji ogromnej mocy. Skutkuje ona w niedługim czasie bardzo dużym wycieńczeniem i zmęczeniem. Analogicznie można to opisać porównując do sportu: mogą być sprinterami a nie długodystansowcami.

Religia

Taką teoria jaką przedstawił Max Spiers pojawiła się już wcześniej. Wystąpiła ona w obszarze religijnym i odnosiła się do księgi Henocha, która została odrzucona z kanonu biblii. W księdze tej pojawiły się wzmianki o Nefilimach – potomkach Boga pod postacią Aniołów. Przybyli oni na ziemię i spłodzili potomstwo z ziemskimi kobietami. Dzieci te wg tej teorii posiadają właśnie grupę krwi RH-.

W samej Biblii można odnaleźć niezwykle zastanawiające wzmianki:

„Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. Wtedy Bóg rzekł: «Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną: niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat. A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach…”

Cechy „minusowców”

Są niezwykle wrażliwi na wysoką temperaturę, mają bardzo wysoko rozwiniętą intuicję. Zaobserwowano u nich zdolności telepatyczne i wysoce rozwiniętą empatię. Udało się też ustalić, że jest to krew niezwykle odporna na wszelkiego rodzaje mutacje i zmiany.

Płytki krwi w żyłach

Konflikt serologiczny

Grupa krwi minusowa jako jedyna wchodzi w konflikt serologiczny. Matka posiadająca grupę RH- w większości przypadków odrzuca potomstwo ojca z grupą RH+. Organizm matki wytwarza przeciwciała, które mają za zadanie pozbycia się „intruza” z organizmu.

Zobacz też:

  1. Hipnoza regresyjna metodą CMF
  2. Dwupunkt kwantowy
  3. Bioenergoterapia – sposób na zdrowie
  4. Chirurgia fantomowa

Ciekawostki

Ciekawostką jest fakt, że brytyjska rodzina królewska posiada minusową grupę krwi, jak również inne monarchie. Ludzie z „minusem” mają dodatkowy krąg w kręgosłupie, niższą temperaturę ciała oraz iloraz inteligencji powyższej średniej. Należy również wspomnieć, iż odczyn grupy krwi RH – jest oporny na szczepionki.

Jedno jest pewne. Ludzie z tą grupą krwi są wyjątkowi i różnią się od pozostałych. Grupa „minusowa” rozprzestrzenia się i może tak się zdarzyć, iż w przyszłości ludzie na planecie Ziemia zostaną przez nią zdominowani. Pytanie, które się nasuwa to czy jest to naturalny proces biologiczny – ewolucyjny? czy celowy plan mutacji na naszej planecie?  Zakładając, że ludzie z grupą krwi „minus” mają większe możliwości paranormalne jak również większą odporność organizmu, to szansa ich na przetrwanie w sytuacji zagrożenia z zewnątrz znacznie wzrasta w porównaniu z grupą krwi dodatnią.